Omvandling från tum till mm 

Omvandla tum och  fot till meter och millimeter

Det finns massor av teknisk litteratur inom radiohobbyn  som kommer från USA och England. Ett gemensamt har de flesta radiotidningar och böcker, de använder fot och tum som måttenhet. Många har svårt för detta, här kommer lite omräkningsdata. Men var försiktig med avrundningar, flera fot och tum avrundade ger stora fel i slutet av beräkningarna. Med hjälp av räknedosa är det mycket enkelt.1 tum är  25.4 mm, en Fot är 12 tum, och en fot är då 12x25.4 = 304.8mm.

Ibland använder man tecknet ´ för fot och ´´ för tum. Exvis en dipol skall vara  30´4´´ ,  dvs. 30 fot och 4 tum. För att räkna om detta till mm kan man först räkna om till totalt antal tum, det blir då 30 x 12 + 4 = 364 tum, vilket då blir 92456 mm, vilket då är 9.456 meter. Enkelt va? Ja men har du en gammal tumstock kanske du finner att en tum på den är 24.5mm, va i hel…e, är då detta? Jo vi hade tum i Sverige en gång i tiden oxo, de kallas verktum och är 24.5mm, dessa behöver vi nog inte bry oss om. Tum i all vår radiolitteratur är alltid 25.4mm. 

För att snabbt uppskatta hur lång antennen i tidningsartikeln blir kan man bara dela antalet fot med tre, exvis 45 fot, blir då grovt ungefär 15 meter. Räknar vi noga så finner vi 45 x 304.8 = 13716mm eller 13.716 meter.

Men det finns alltid ett ”men” i en historia, ibland ser man delar (bråkdelar, eller fragment) av tum, exvis så skall antennröret vara ½´, eller 3/8´ eller kanske VHF pinnen är längd: 19 5/8 ´.  Börja med att räkna ut hur stor en bråkdel är, 25.4 dividerat med 8 ger 3.175mm, 5/8 tum är då 5 x 3.175 = 15.875, till detta skall vi då lägga 19 tum, 19 x 25.4=482.6, total längden för VHF pinnen blir då 482.6 + 15.875 = 498.475 mm, det är säkert OK om vi sågar av antennen till 500mm.

Kvartums skruven är 25.4 delat med 4 = 6.35mm. ”Tre åttingen” är 25.4 delat med 8 x 3 = 9.525mm. (25.4/8x3=9.525).

Ibland pratar man om tum decimalt, exvis 0.1 tum, vilket då är lika med 25.4 / 10 = 2.54 mm. detta är en måttenhet inom elektroniken, motstånd och kondingar är ett antal tiodels tum mellan benen. Exempel:  3.56 tum, 3.56 x 25.4 = 90.424 mm.

Begreppet mil, är tusendels tum, dvs. 0.0254 mm, men så små antenner blir det knappast tal om.

 

 
Sammanfattning
Tum till  millimeter:  1 tum = 25.4 mm

Fot till tum: En fot är 12 tum

Fot till millimeter: en for är 304.8 mm

Verktum, (gammal svenskt mått) 24.5 mm används knappast idag, men se upp med den gamla tumstocken.

Bråkdelar, eller fragment som det numera kan heta, dela först tum med bråkdelen, multiplicera sedan med antalet bråkdelar som angivits.

Använder du en 16mm nyckel i bilen där det skall vara en 5/8 , ja då blir det blodiga knogar. Varför? Jo den blir glapp och kommer att dra muttern rund, samma sak händer om du tar 13 mm till ½ tum skruven. 5/8 = 15.87mm,  ½ = 12.7mm. Här betyder tiondels mm mycket.

 

Copyright © 2002 Roy Nordqvist, SM4FPD


Copyright ©  Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer, ESR    www.esr.se